Search

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ความหมายดี เป็นมงคล ปี 2022

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ความหมายดี เป็นมงคล ปี 2022

Table of Contents

ในประเทศไทยนั้นความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำหรับใครที่มีลูกชายก็ควรที่จะตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดเพื่อความเป็นมงคลในชีวิต ซึ่งเราก็มักจะเห็นหลาย ๆ คน ค่ะ ที่เมื่อโตมาแล้วจะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนชื่อกันเสียตลอด และนั่นก็เป็นเพราะเรื่องของการตั้งชื่อโดยที่เราอาจไม่ได้ดูหลักการตั้งชื่อให้ดี เมื่อถึงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่ดีขึ้น หรือมีอุปสรรคใด ๆ ขึ้น ก็อาจจะเป็นเพราะชื่อของเรา ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนชื่อกันไป และวันนี้เราก็มีหลากชื่อที่จะช่วยให้คุณ ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ความหมายดี ๆ มาฝากค่ะ

ชวนดู ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ตั้งแบบนี้มีแต่ความเป็นมงคล 

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ความหมายดี เป็นมงคล ปี 2022 1

จะตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดทั้งที ก็ต้องดูกันหลายอย่างอยู่นะคะ อย่างเรื่อของตัวอักษรขึ้นต้น เกิดวันอะไร ชื่อนั้นมีตัวกาลกิณีหรือไม่ ใคร ๆ ก็ต้องพิจรณาเรื่องเหล่านี้กันไปเสียหมด ซึ่งวันนี้บทความของเราก็มีชื่อลูกชายหลายชื่อเลยค่ะที่มาพร้อมความหมายดี ๆ ที่เป็นมงคล และสมควรแก่การตั้งให้ลูก เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีชื่อลูกผู้ชายชื่อไหนบ้างที่เหมาะสมกับลูกของคุณตามวันที่เขาเกิด 

วันอาทิตย์

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : สระทั้งหมด
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันอาทิตย์ 

 • จาฏุพัจน์ (จา-ตุ-พัด) หมายความว่า มีวัจนะน่าฟัง พูดดี
 • ดนุนันท์ (ดะ-นุ-นัน) หมายความว่า มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
 • ปกรณ์เกียรติ (ปะ-กอน-เกียด) หมายความว่า พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
 • วิมุทร์ (วิ-มุด) หมายความว่า บานแล้ว
 • วุฒิชาติ (วุด-ทิ-ชาด) เกิดจากความเจริญ

วันจันทร์ 

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ก ข ค ฆ ง
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : สระทั้งหมด

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ 

 • กฤษกร (กริด-สะ-กอน) หมายความว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
 • ณฏฐพล (นัด-ถะ-ทะ-พน) หมายความว่า กำลังของนักปราชญ์
 • พชรพล (พด-ชะ-ระ-พน) หมายความว่า มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
 • วรธน (วอ-ระ-ทน) หมายความว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
 • หรรษธร (หัน-สะ-ทอน) หมายความว่า ผู้มีความเบิกบานเป็นนิตย์

วันอังคาร

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ก ข ค ฆ ง

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

 • จรณินทร์ (จะ-ระ-นิน) หมายความว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
 • ฉันทพัฒน์ (ฉัน-ทะ-พัด) หมายความว่า เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
 • ชัชพิสิฐ (ชัด-พิ-สิด) หมายความว่า นักรบพิเศษ
 • นิพพิชฌน์ (นิบ-พิด ปัญญา) หมายความว่า เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 • ปัณณวิชญ์ (ปัน-นะ-วิด) หมายความว่า ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ความหมายดี เป็นมงคล ปี 2022 2

วันพุธ (กลางวัน)

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันพุธ (กลางวัน)

 • กณิกนันต์ (กะ-นิก-นัน) หมายความว่า ละเอียดยิ่ง
 • ฐานุตม์ (ถา-นุด) หมายความว่า มีตำแหน่งสูงสุด
 • ณัฏฐ์ (นัด) หมายความว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ปัณณวัฒน์ (ปัน-นะ-วัด) หมายความว่า เจริญด้วยหนังสือ
 • มนต์ณัฏ (มน-นัด) หมายความว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์

วันพุธ (กลางคืน)

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ย ร ล ว
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันพุธ (กลางคืน)

 • รุ่งวิกรัย (รุ่ง-วิ-ไกร) หมายความว่า ค้าขายเจริญ
 • วสุ (วะ-สุ) หมายความว่า สมบัติ
 • รักติบูล (รัก-ติ-บูน) หมายความว่า มีเสน่ห์มาก
 • ยศวริต (ยด-วะ-ริด) หมายความว่า ผู้เลิศด้วยยศ
 • วรกันต์ (วอ-ระ-กัน) หมายความว่า ผู้ประเสริฐและน่ารัก

วันพฤหัสบดี

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ด ต ถ ท ธ น

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี 

 • บุณยกร (บุน-ยะ-กอน) หมายความว่า สร้างคุณความดี สร้างบุญกุศล
 • ปารย์ (ปาน) หมายความว่า ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
 • พิชาภพ (พิ-ชา-พบ) หมายความว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
 • ภูริณัฐ (พู-นิ-รัด) หมายความว่า นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
 • มิ่งกมล (มิ่ง-กะ-มน) หมายความว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

วันศุกร์

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ย ร ล ว

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์ 

 • กฤตภาส (กริด-ตะ-ภาด) หมายความว่า สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • ติณห์ (ติน) หมายความว่า กล้าแข็ง, แหลมคม
 • สัณหณัฐ (สัน-หะ-นัด) หมายความว่า นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
 • พนสณฑ์ (พะ-นะ-สน) หมายความว่า แนวป่า,ทิวไม้
 • โอสธี (โอ-สะ-ที) หมายความว่า ดาวประกายพรึก

วันเสาร์

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ด ต ถ ท ธ น
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตัวอย่างชื่อลูกชายเกิดวันเสาร์ 

 • ธนบดี (ทะ-นะ-บอ-ดี) หมายความว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ
 • ชีวสาธน์ (ชี-วะ-สาด) หมายความว่า กำลังแห่งชีพ
 • ธรรมนิตย์ (ทำ-มะ-นิด) หมายความว่า มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
 • นราธิป (นะ-รา-ทิบ) หมายความว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นันทิภาคย์ (นัน-ทิ-พาก) หมายความว่า ยินดีในโชคลาภ
ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ความหมายดี เป็นมงคล ปี 2022 3

และนี่ก็คือชื่อที่สามารถใช้ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดที่เราได้นำมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปตั้งให้แก่ลูกชายของท่าน ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คน ก็คงจะเคยได้ยินเรื่องของการตั้งชื่อให้มีความหมายอย่างไร ลูกของคุณก็จะมีลักษณะนิสัยเป็นเช่นชื่อนั้น ส่วนตัวเราเองก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องจริงเลยค่ะ เพราะก็สังเกตเห็นหลาย ๆ คน ที่ความหมายของชื่อเป็นอย่างไร อุปนิสัยหรือการแสดงออกของเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับชื่อของเขาเลย เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดนี้กถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน 

เครดิต

https://www.freepik.com/

https://www.freepik.com/

อ่านต่อที่ 30 ทรงผมลูกชายสไตล์ดาราเกาหลี ที่หล่อและน่ารัก ปี 2565

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

สล็อตแตกง่ายๆ

Search
Recent Posts
Main Menu
Tags
Fico (1) Homeschool (1) การ์ตูน (1) ขนมเด็ก (2) ของเล่น (1) ของเล่นเด็ก (2) ของใช้สำหรับเด็ก (72) คาร์ซีท (4) คาเฟ่เด็ก (1) คู่มือแม่ลูกอ่อน (61) ค่าเทอมไม่แพง (3) จุกนม (1) ตัวต่อเลโก้ (1) ทรงผมลูกชาย (2) ทารก (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่เรียนพิเศษ (1) นมผง (2) ประกันสุขภาพ (1) ประกันสุขภาพเด็ก (1) ผ้าอ้อม (2) พัฒนาการทารกในครรภ์ (1) พัฒนาการเด็ก (57) ราคาถูก (1) สนามเด็กเล่น (1) หมวกเด็ก (2) อาหารเด็ก (2) ฮาร์เบอร์แลนด์พัทยา (1) เด็กเล็ก (1) เด็กแรกเกิด (2) เตรียมอนุบาล (1) เนอสเซอรี่ (2) เรียนภาษาอังกฤษ (1) เสริมสร้างพัฒนาการ (1) แปรงสีฟันเด็ก (1) แพมเพิส (1) แพมเพิสแบบเทป (1) โรงเรียนนานาชาติ (1) โรงเรียนประถม (1) โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก (1) โรงเรียนอนุบาล (4) โรงเรียนอนุบาลกรุงเทพ (1) โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง (1) โรงเรียนและการศึกษา (13) โลชั่นเด็ก (2)

สิ่งที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แต่งงาน
weddingdistrictfrance