Search

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ ความหมายดีที่สุด 2022

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์

Table of Contents

ใครที่คลอดลูกวันจันทร์ เชิญทางนี้ค่ะ เพราะวันนี้เรามีหลากชื่อ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ มาให้หลากลหายชื่อเลยค่ะ ซึ่งอย่างที่รู้ค่ะว่าคนเกิดวันจันทร์นั้น ไม่ควรที่จะมีสระอยู่ในชื่อ ส่วนเรื่องของตัวอักษรที่จะนำมาใช้เป็นคำนำหน้าชื่อนั้นก็สามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ค่ะ ตั้งแต่ ก-ฮ เลย เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อไหนในการตั้งชื่อลูกที่เกิดวันจันทร์ดี ก็เข้ามาดูที่บทความของเรากันก่อนได้เลย แล้วจะมีชื่อใดที่สมควรตั้งให้แก่ลูกที่เกิดวันจันทร์บ้างนั้น มาดูกันเลยค่ะ 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ ตั้งว่าอะไรดี ที่มีแนะนำ 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ ความหมายดีที่สุด 2022 - 1

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์นั้น สิ่งที่เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วก็คือ ไม่นิยมในการที่จะใส่สระเข้าไปในชื่อ หรืออาจใช้คำว่าห้ามเลยก็ได้ ซึ่งเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกาลกิณีหรือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเอง โดยเชื่อว่าหากใส่สระไปในชื่อของคนที่เกิดวันจันทร์แล้ว ก็จะมีแต่เรื่องร้าย ๆ หรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนด้วย เพราะในบางคนนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ควรใส่สระลงไปในชื่อนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าคนเกิดวันจันทร์ควรใช้ชื่อว่าอะไรกันบ้าง 

ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ ความหมายดีที่สุด 2022 - 2

หมวด ก

 • กฤต / กริด / กระทำแล้ว
 • กรวรรธ / กอ-ระ-วัด / สร้างความเจริญ
 • กฤษกร / กริด-สะ-กอน / สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

หมวด ข

 • ขจรพล / ขะ-จอน-พน / กำลังเฟื่องฟู
 • ขจรยศ / ขะ-จอน-ยด / มียศศักดิ์ระบือไกล
 • ขวัญพัฒน์ / ขวัน-พัด / เจริญก้าวหน้า

หมวด ค

 • คมกฤช / คม-กริด / คมของกริช
 • คณนนท์ / คะ-นะ-นน / เป็นที่พอใจของหมู่คณะ
 • คมฉกรรจ์ / คม-ฉะ-กัน / แข็งแกร่งเฉียบคม

หมวด ช

 • ชนวรรธน์ / ชะ-นะ-วัด / คนผู้มีความเจริญ
 • ชวกร / ชะ-วะ-กอน / ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
 • ชวชัย / ชะ-วะ-ไช / มีชัยชนะอย่างรวดเร็ว

หมวด จ

 • จรัล / จะ-รัน / เที่ยวป่า
 • จักรกฤช / จัก-กริด / อาวุธของแว่นแคว้น

หมวด ฉ

 • ฉัตรบรรณ / ฉัด-ตะ-บัน / ต้นตีนเป็ด
 • ฉันทวัฒน์ / ฉัน-ทะ-วัด / มีความอิ่มเอิบทางใจ

หมวด ณ

 • ณกร / นะ-กอน / มีความรู้ความสามารถ
 • ณณนวัตม์ / นน-นะ-วัด / มีความรู้สูงส่ง
 • ณัชชรงค์ / นัด-ชะ-รง / มีความรู้และความรักที่ดี

หมวด ด 

 • ดรัสพงศ์ / ดะ-รัด-พง / วงศ์อันเข้มแข็ง มีความก้าวหน้า

หมวด ต

 • ตฤณ / ตริน / หญ้า

หมวด ท

 • ทักษยศ / ทัก-สะ-ยด / มีชื่อเรื่องความสามารถ
 • ทัตฐภัทร / ทัด-ถะ-พัด / ให้ความเจริญอย่างมั่นคง
 • ทรรศนันทน์ / ทัด-สะ-นัน / ผู้มีความสุขสมบูรณ์

หมวด ธ

 • ธณัฏฐ์ / ทะ-นัด / ปราชญ์ผู้มั่นคง
 • ธนดล / ทะ-นะ-ดน / บันดาลทรัพย์
 • ธนภณ / ทะ-นะ-พน / พูดดีมีทรัพย์

หมวด บ

 • บรรณรต / บัน-นะ-รด / ผู้ยินดีในหนังสือ หมายถึงคงแก่เรียน
 • บวรวงษ์ / บอ-วอน-วง / ตระกูลอันประเสริฐ 
 • บรรยวัสถ์ / บัน-ยะ-วัด / มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ

หมวด ป

 • ปพรรธน์ / ปะ-พัด / ความเจริญก้าวหน้า
 • ปรัชญ์ธนัช / ปะ-รัด-ทะ-นัด / ปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ปัญญธรรม / ปัน-ยะ-ทำ / มีธรรมะเป็นปัญญา

หมวด พ

 • พชรดนย์ / พด-ชะ-ระ-ดน / ลูกชายที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร
 • พลกฤต / พน-ละ-กริด / ผู้สร้างพลัง
 • พนธกร / พน-ทะ-กอน / สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

หมวด ภ

 • ภคภณ / พะ-คะ-พน / มีโชคด้านคำพูด
 • ภฤศชยตร์ / พรึด-ชะ-ยด / เก่งกล้าและฉลาด
 • ภัทรวรรธน์ / พัด-ทะ-ระ-วัด / เจริญด้วยสิริมงคล

หมวด ม

 • มนต์ธวัช / มน-ทะ-วัด / มีปัญญาเป็นธงชัย
 • มนวรรธน์ / มน-นะ-วัด / เจริญใจ
 • มหัทธน์กร / มะ-หัด-ทะ-กอน / ผู้สร้างทรัพย์สมบัติ

หมวด ย

 • ยรรยงนรธน /ยัน-ยง-นะ-ระ-ทน / ผู้งามสง่าและมีทรัพย์
 • ยงยศ / ยง-ยด / มียศยั่งยืนนาน
 • ยวมนต์ / ยะ-วะ-มน / ผู้มีความเจริญด้วยความสมบูรณ์

หมวด ร

 • รชต / ระ-ชด / เงิน
 • รฐนนท์ / ระ-ถะ-นน / เป็นที่นิยมของแว่นแคว้น
 • รตพล / ระ-ตะ-พน / ยินดีและมีกำลัง

หมวด ล

 • ลักษณ์วัจ / ลัก-สะ-วัด / มีลักษณะมงคลยิ่ง

หมวด ว

 • วรธร / วอ-ระ-ทอน / คงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
 • วศพล / วะ-สะ-พน / พลังอำนาจ
 • วรภพ / วอ-ระ-พบ / มีภพประเสริฐ เกิดมาดี

หมวด ศ

 • ศรัณย์นพ / สะ-รัน-นบ / ซึ่งเป็นที่พึ่งเก้าประการ
 • ศัจนันท์ / สัด-จะ-นัน / ยินดีในการพูดและมีความร่ำรวย 
 • ศรวัสย์ / สอ-ระ-วัด / ผู้ได้รับการสรรเสริญ

หมวด ส

 • สมรรถชัย / สะ-มัด-ถะ-ไช / ความสามารถในชัยชนะ
 • สรฐชญณ์ / สอน-ถะ-ชน / มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
 • สนทรรศน์ / สน-ทัด / ผู้มีวิสัยทัศน์มองไกล

หมวด ห

 • หรรษกร / หัด-สะ-กอน / ให้ความร่าเริง
 • หฤษฎ์ / หะ-ริด / น่าชื่นชมยินดี
 • หัฏฐสรร / หัด-ถะ-สัน / เลือกในสิ่งที่น่ารัก

หมวด อ

 • อนรรฆ / อะ-นัก / หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
 • อรรถนนท์ / อัด-ถะ-นน / ผู้ยินดีในประโยชน์
 • อนพัทย์ / อะ-นะ-พัด / ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐสุด

ชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

หมวด ก

 • กนกพร / กะ-หนก-พอน / ทองประเสริฐ
 • กชพร / กด-ชะ-พอน / ประเสริฐดังดอกบัว
 • กมนทรรศน์ / กะ-มน-ทัด / ดูมีเสน่ห์ ดูน่ารัก

หมวด ข

 • ขวัญพัฒน์ / ขวัน-พัด / เจริญก้าวหน้า

หมวด จ

 • จรรยพร / จัน-ยะ-พอน / มีความประพฤติดี
 • จอมกมล / จอม-กะ-มน / จอมใจ
 • จรรย์วนันต์ / จัน-วะ-นัน / ชายป่าแห่งความดีงาม

หมวด ช

 • ชนมน /ชะ-นะ-มน / ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
 • ชนวรรณ / ชะ-นะ-วัน / ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
 • ชยธร / ชะ-ยะ-ทอน / ทรงชัยชนะ

หมวด ณ

 • ณัฐพัชร์ / นัด-ถะ-พัด / มีความรู้ดุจเพชร
 • ณฐรงค์พร / นะ-ถะ-รง-พอน / ปราชญ์ผู้มีความรักและสิ่งประเสริฐ
 • ณวรัตน์ / นะ-วะ-รัด / มีความรู้และประเสริฐสุด

หมวด ด 

 • ดรัลพร / ดะ-รัน-พอน / ทับทิมอันประเสริฐ
 • ดลธัญพร / ดน-ทัน-ยะ-พอน / บันดาลให้เกิดโชคและสิ่งที่ดี
 • ดลวรัชญ์ / ดน-วะ-รัด / บันดาลให้เกิดความรู้และสิ่งประเสริฐ

หมวด ท

 • ทรรณรต / ทัน-นะ-รด / คงแก่เรียน
 • ทินสิรี / ทิน-สิ-รี / มิ่งขวัญ
 • ทยกร / ทะ-ยะ-กอน / บ่อเกิดแห่งความสุข  

หมวด ธ

 • ธมนวรรณ / ทะ-มน-วัน / มีผิวพรรณสวยงาม
 • ธรรมภัสสร / ทำ-มะ-พัด-สอน / รัศมีแห่งธรรม
 • ธนวฤนท์ /ทะ-นะ-วะ-ริน / มีทรัพย์มากมาย

หมวด บ

 • บรรจบพร /บรร-จบ-พอน / มีพรครบถ้วน
 • บทม์รัตน์ / บด-รัด / บัวแก้มอันมงคลยิ่ง

หมวด ป

 • ปฐมพร / ปะ-ถม-พอน / พรอันดับแรก
 • ปัญญ์นภัส / ปัน-นะ-พัด / ปัญญาดุจฟ้ากว้าง
 • ปวัณรัตน์ / ปะ-วัน-รัด / รัตนะอันประเสริฐ

หมวด พ

 • พรรณกร / พัน-นะ-กอน / ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
 • พรลภัส / พอน-ละ-พัด / มีลาภอันประเสริฐ
 • พรรณธรัตน์ / พัน-ทะ-รัด / ผุดผ่องและทรงไว้ซึ่งความประเสริฐสุด

หมวด ภ

 • ภคพร / พะ-คะ-พอน / มีโชคเป็นพร
 • ภคมน / พะ-คะ-มน / จิตใจประกอบด้วยโชค
 • ภัสสร / พัด-สอน / รัศมีอันบริสุทธิ์

หมวด ม

 • มนัสสร / มะ-นัด-สอน / จิตใจดีงาม
 • มนพร / มะ-นะ-พอน / มีใจประเสริฐ

หมวด ย

 • ยศวลัย / ยด-สะ-วะ-ไล / สีสันแห่งสิ่งใหม่ ๆ

หมวด ล

 • ลักษณ์กัญจน์ / ลัก-สะ-นะ-กัน / มีรูปลักษณ์ดั่งทอง

หมวด ว

 • วรันธร / วะ-รัน-ทอน / ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
 • วรัตมนพร / วะ-รัด-ตะ-มน-พอน / ในที่ประเสริฐและมีความยินดียิ่ง
 • วรวรรณ / วอ-ระ-วัน / มีผิวพรรณประเสริฐ

หมวด ศ

 • ศรัณย์ปภร / สะ-รัน-ปะ-พอน / ได้รับการเลี้ยงดูดีมีที่พึ่ง
 • ศตพร / สะ-ตะ-พอน / มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
 • ศมนันท์ / สะ-มะ-นัน / สุขสงบ

หมวด ส

 • สวรรยสร / สะ-หวัน-ยะ-สอน / สมบัติทิพย์
 • สมภัสสร / สม-พัด-สอน / รัศมีที่เหมาะควร
 • สัสตบรรยง / สัด-ตะ-บัน-ยง / ทำให้งามอย่างเที่ยงแท้

หมวด ห 

 • หทัยภัทร / หะ-ไท-พัด / จิตใจที่ดีงาม
 • หทัยรัตน์ / หะ-ไท-รัด / แก้วใจ
 • หรรษมน / หัด-สะ-มน / ใจร่าเริง

หมวด อ

 • อรชพร / อะ-ระ-ชะ-พอน / บริสุทธิ์ยิ่ง
 • อรอมล / ออน-อะ-มน / หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง
 • อนงค์ธณัฐ / อะ-นง-ทะ-นัด / นางผู้เป็นปราชญ์ที่มั่นคง

และนี่ก็คือชื่อที่ควร ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ ที่เราได้นำมาแนะนำทั้งหมดค่ะ พอจะมีชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ถูกใจกันสักชื่อหรือไม่คะ ซึ่งชื่อเหล่านี้นั้นก็เป็นชื่อที่มีความหมายดีและเป็นมงคลมาก ๆ แต่แน่นอนค่ะว่าปัญหาสำหรับชื่อของคนเกิดวันจันทร์นั้นก็คือเรื่องของการอ่านที่หลาย ๆ คน มักจะอ่านผิดเพราะมันไม่มีสระอย่างเราเองก็มีเพื่อนที่เกิดในวันจันทร์เช่นกัน และใช่ค่ะมันอ่านค่อนข้างยากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามหากจะพูดกันในเรื่องของความหมายและความเหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลย

Credit Picture : freepik.com

อ่านบทความ 10 แพมเพิสแบบเทป ยี่ห้อไหนดี ที่ซึมซับดีเยี่ยม 2022

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

สล็อตแตกง่ายๆ

Search
Recent Posts
Main Menu
Tags
Fico (1) Homeschool (1) การ์ตูน (1) ขนมเด็ก (2) ของเล่น (1) ของเล่นเด็ก (2) ของใช้สำหรับเด็ก (71) คาร์ซีท (4) คาเฟ่เด็ก (1) คู่มือแม่ลูกอ่อน (59) ค่าเทอมไม่แพง (3) จุกนม (1) ตัวต่อเลโก้ (1) ทรงผมลูกชาย (2) ทารก (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่เรียนพิเศษ (1) นมผง (2) ประกันสุขภาพ (1) ประกันสุขภาพเด็ก (1) ผ้าอ้อม (2) พัฒนาการทารกในครรภ์ (1) พัฒนาการเด็ก (57) ราคาถูก (1) สนามเด็กเล่น (1) หมวกเด็ก (2) อาหารเด็ก (2) ฮาร์เบอร์แลนด์พัทยา (1) เด็กเล็ก (1) เด็กแรกเกิด (2) เตรียมอนุบาล (1) เนอสเซอรี่ (2) เรียนภาษาอังกฤษ (1) เสริมสร้างพัฒนาการ (1) แปรงสีฟันเด็ก (1) แพมเพิส (1) แพมเพิสแบบเทป (1) โรงเรียนนานาชาติ (1) โรงเรียนประถม (1) โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก (1) โรงเรียนอนุบาล (4) โรงเรียนอนุบาลกรุงเทพ (1) โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง (1) โรงเรียนและการศึกษา (12) โลชั่นเด็ก (2)

สิ่งที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แต่งงาน
weddingdistrictfrance