Search

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี 2565

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด

Table of Contents

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ถือเป็นเรื่องที่ควรทำมาก ๆ ค่ะ เพราะในสังคมไทยนั้นเรื่องความเชื่อในเรื่องของการตั้งชื่อตามวันเกิด ก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอยู่ แต่ถ้าจะให้พูดจริง ๆ นั้นก็ต้องบอกเลยว่าในบางบ้านก็เริ่มที่จะไม่ยึดติดกับเรื่องอะไรพวกนี้ไปเสียแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องของการตั้งชื่อนั้นหากตั้งตามวันเกิดก็จะได้ผลดีจริง ๆ แถมยังมีสิริมงคลอีกด้วยหกากตั้งชื่อที่มีความหมายดี และวันนี้บทความของเราก็ได้นำเอาหลากหลายชื่อในการตั้งชื่อลูกสาวมาฝากทุกท่านให้ได้ไปตั้งชื่อลูก ๆ ของคุณกันค่ะ 

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ว่าอะไรดี ให้เป็นมงคลและความหมายดี 

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี 2565 - 1

สำหรับพ่อแม่คนไหนที่กังวลเรื่องการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดแต่ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดี ซึ่งวันนี้บทความของเราก็ได้นำเอาหลากหลายชื่อในการตั้งชื่อลูกสาวมาฝากค่ะ เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีหลาย ๆ บ้าน ที่ให้เชกำเนิดลูกเพศหญิงออกมาเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญก็ยังไม่รู้ค่ะว่าควรตั้งชื่อไหนดีจึงจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งแนวทางง่าย ๆ ของเราเลยก็คือควรเลือกชื่อที่มีความหมายดี ๆ ให้เหมาะสมกับตัวเขามากที่สุดนั่นเอง อย่ารอช้า เรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีชื่อไหนที่น่าตั้งให้ลูกสาวบ้าง 

วันอาทิตย์ 

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : สระทั้งหมด
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ศ ษ ส ห ฬ ฮวันจันทร์ 

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ 

 • กัญญาพัชร (กัน-ยา-พัด) หมายความว่า หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
 • คะนึงนิตย์ (คะ-นึง-นิด) หมายความว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
 • ชนจันทร์ (ชะ-นะ-จัน) หมายความว่า ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน (โดดเด่นกว่าคนอื่น)
 • ณพิชญ์ (นะ-พิด) หมายความว่า นักปราชญ์
 • ญาณัจฉรา (ยา-นัด-ฉะ-รา) หมายความว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า

วันจันทร์

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ก ข ค ฆ ง
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : สระทั้งหมด

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ 

 • กัลย์กมล (กัน-กะ-มน) หมายความว่า ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
 • กนต์ธร (กน-ทอน) หมายความว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • ขวัญฤทัย (ขวัน-รึ-ไท) หมายความว่า ยินดีในมิ่งมงคล
 • นงนภัส (นง-นะ-พัด) หมายความว่า นางผู้เป็นประดุจฟ้า
 • ปองรัก (ปอง-รัก) หมายความว่า มุ่งหวังในความรัก

วันอังคาร

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ก ข ค ฆ ง

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

 • จรีย์ (จะ-รี) หมายความว่า ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ
 • ฉันทิศา (ฉัน-ทิ-สา) หมายความว่า มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
 • จันทัปปภา (จัน-ทับ-ปะ-พา) หมายความว่า แสงจันทร์
 • ญาณี (ยา-นี) หมายความว่า ผู้มีความรู้
 • ฉันทพิชญา (ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา) หมายความว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี 2565 - 2

วันพุธ (กลางวัน)

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ (กลางวัน)

 • ทัณฑิกา (ทัน-ทิ-กา) หมายความว่า ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
 • ธิษณามดี (ทิด-สะ-นา-มะ-ตี) หมายความว่า มีความคิดฉลาด
 • ธนาวรรณ (ทะ-นา-วัน) หมายความว่า ผู้สวยด้วยทรัพย์
 • สุณัฏฐา (สุ-นัด-ถา) หมายความว่า ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
 • อิฏฐา (อิด-ถา) หมายความว่า น่ารัก

วันพุธ (กลางคืน)

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ย ร ล ว
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ (กลางคืน)

 • รินรดา (ริน-ระ-ดา) หมายความว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
 • รวินันท์ (ระ-วิ-นัน) หมายความว่า เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
 • ยลรดี (ยน-ระ-ดี) หมายความว่า มองแล้วเกิดความดี
 • ยมลภัทร (ยะ-มน-พัด) หมายความว่า คู่ผู้ดีงาม
 • เยาวเรศ (เยา-วะ-เรด) หมายความว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์

วันพฤหัสบดี

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ด ต ถ ท ธ น

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

 • บุลภรณ์ (บุ-ละ-พอน หมายความว่า มีรายได้มาก
 • ปณาลี (ปะ-นา-ลี หมายความว่า สายน้ำ
 • พัชรางค์ (พัด-ชะ-ราง หมายความว่า ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
 • พัลลภา (พัน-ละ-พา) หมายความว่า คนโปรด
 • พาขวัญ (พา-ขวัน) หมายความว่า นำสิริมงคลมาให้

วันศุกร์ 

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ย ร ล ว

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

 • ธัญพิสิษฐ์ (ทัน-พิ-สิด) หมายความว่า โชคดีเป็นพิเศษ
 • ศุภานัน (สุ-พา-นัน) หมายความว่า มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
 • สมิตานัน (สะ-มิ-ตา-นัน) หมายความว่า มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
 • อักษิกา (อัก-สิ-กา) หมายความว่า มีรัศมีแห่งดวงตา
 • อสมา (อะ-สะ-มา) หมายความว่า ไม่มีใครเหมือน

วันเสาร์ 

 • อักษรที่เหมาะกับชื่อ : ด ต ถ ท ธ น
 • อักษรกาลกิณี (ห้ามใช้ตั้งชื่อ) : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตัวอย่างชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์ 

 • ดารินทร์ (ดา-ริน) หมายความว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 • ทรงอัปสร (ซง-อับ-สอน) หมายความว่า รูปร่างดุจนางฟ้า
 • ธมนันท์ (ทะ-มะ-นัน) หมายความว่า สวยเหมือนพระจันทร์
 • ธวัลฉวี (ทะ-วัน-ฉะ-หวี) หมายความว่า มีผิวนวลงาม
 • นันทัชพร (นัน-ทัด-ชะ-พอน) หมายความว่า คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พอจะตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดกันได้หรือยังคะ เพราะชื่อที่เราได้นำมานี้ก็เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคลและมีความหมายดีมาก ๆ อีกทั้งยังเหมาะแก่การนำไปตั้งเป็นชื่อลูกสาวของคุณอีกด้วย ถ้าใครที่ยังนึกไม่ออกว่าควรตั้งชื่อลูกที่ออกมาว่าอะไร ก็ลองมาตั้งชื่อตามวันเกิดนี้กันดู รับรองว่าทั้งเรื่องของความหมายและความเป็นมงคลนั้น ไม่มีความเป็นกาลกิณีมาเกี่ยวอย่างแน่นอน 

Credit Picture : https://www.freepik.com/

อ่านบทความ ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด วันจันทร์ ความหมายดีที่สุด 2022

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

สล็อตแตกง่ายๆ

Search
Recent Posts
Main Menu
Tags
Fico (1) Homeschool (1) การ์ตูน (1) ขนมเด็ก (2) ของเล่น (1) ของเล่นเด็ก (2) ของใช้สำหรับเด็ก (71) คาร์ซีท (4) คาเฟ่เด็ก (1) คู่มือแม่ลูกอ่อน (59) ค่าเทอมไม่แพง (3) จุกนม (1) ตัวต่อเลโก้ (1) ทรงผมลูกชาย (2) ทารก (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่เรียนพิเศษ (1) นมผง (2) ประกันสุขภาพ (1) ประกันสุขภาพเด็ก (1) ผ้าอ้อม (2) พัฒนาการทารกในครรภ์ (1) พัฒนาการเด็ก (57) ราคาถูก (1) สนามเด็กเล่น (1) หมวกเด็ก (2) อาหารเด็ก (2) ฮาร์เบอร์แลนด์พัทยา (1) เด็กเล็ก (1) เด็กแรกเกิด (2) เตรียมอนุบาล (1) เนอสเซอรี่ (2) เรียนภาษาอังกฤษ (1) เสริมสร้างพัฒนาการ (1) แปรงสีฟันเด็ก (1) แพมเพิส (1) แพมเพิสแบบเทป (1) โรงเรียนนานาชาติ (1) โรงเรียนประถม (1) โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก (1) โรงเรียนอนุบาล (4) โรงเรียนอนุบาลกรุงเทพ (1) โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง (1) โรงเรียนและการศึกษา (12) โลชั่นเด็ก (2)

สิ่งที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แต่งงาน
weddingdistrictfrance