จุกหลอกคืออะไร ใช้แล้วดียังไง จำเป็นไหมสำหรับลูก

จุกหลอกคืออะไร ใช้แล้วดียังไง จำเป็นไหมสำหรับลูก

การใช้ จุกหลอก ให้เกิดประโยชน์เพื่อทำให้ทารกนั้นดูดจุกหลอกจนหลับไป นั่นเอง สามารถปรับเวลาการกินนมของทารกให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นั่นเอง