โรคอ้วนในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด อย่านิ่งนอนใจ

โรคอ้วนในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด อย่านิ่งนอนใจ

โอกาสในการเกิด โรคอ้วนในเด็ก มีความสุ่มเสี่ยง ก็จะมีการจัดให้มีนักโภชนาการเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาและรักษาได้อย่างสูงสุด