โรคใคร่เด็ก คืออะไร อีกหนึ่งโรคสำคัญที่ไม่ควรพลาด

โรคใคร่เด็ก คืออะไร อีกหนึ่งโรคสำคัญที่ไม่ควรพลาด

บทลงโทษที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ โรคใคร่เด็ก จำเป็นที่จะต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ป่วยทางจิตเหล่านี้