8 อันดับ โรงเรียนประถม ที่ดีที่สุด อัพเดทปี 2565

โรงเรียนประถม

ปัญหาอีกหนึ่งอย่างสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกในวัยเรียนที่ต้องเริ่มต้นเข้าเรียน ใน โรงเรียนประถม คือการหาโรงเรียนดีๆที่จะปูทางการเรียนให้บุตรหลานของท่านได้เข้าเรียนกับโรงเรียนที่ดีที่สุด เพื่อเสริมสร้างให้บุตรหลานของท่านมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านความรู้และด้านอื่นๆ ดังนั้นในบทความนี้เราจึงมี 8 อันดับ โรงเรียนประถม ที่ดีที่สุด อัพเดทปี 2565 มาอัพเดทกันให้คุณได้ตัดสินใจว่าจะส่งบุตรหลานของท่านเข้าเรียนที่ไหนดีมาฝากกันค่ะ  8 โรงเรียนประถม ที่พ่อแม่ต่างไว้ใจ พาลูกเข้ามาเรียน 1. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชน คาทอลิกสตรี ขนาดใหญ่ ที่เปิดสอนตั้งแต่  ระดับอนุบาล ไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันเลยทีเดียว โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่เขตปทุมวัน เบอร์โทรศัพท์ : 0-2252-6316 2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่ เปิดสอนในระดับ ประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนนี้เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู ของคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเอง เบอร์โทรศัพท์ : 0-2942-8800-9 ต่อ 100 3. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง เป็น […]