Homeschool คืออะไร และมีกี่ประเภท อัพเดทล่าสุด 2022

Homeschool

“Homeschool” เมื่อได้เห็นคำนี้แล้วเชื่อว่าคงจะมีพ่อแม่หลาย ๆ คนที่เคยเห็นคำคำนี้ค่ะ ซึ่งจะเป็นการเรียนแบบที่อยู่บ้านแต่จะมีวิธีการสอนเช่นเดียวกันกับการไปโรงเรียนค่ะ ซึ่งในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเสียเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะนิยมในกลุ่มของผู้ที่มีเงินมากพอสมควรอีกทั้งยังมีความสามารถในการจ่ายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการเรียนแบบนี้นั้นก็มีทั้งข้อดีละข้อเสียปะปนกันไป เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับการเรียนแบบ โฮมสคูล กันค่ะ ว่าคืออะไรและมีกี่ประเภทบ้าง  เรียนแบบ Homeschool เรียนยังไง คืออะไร ไขคำตอบได้ที่นี่  Home School คือ การศึกษาแบบทางเลือกที่ผู้เรียนนั้นสามารถเลือกที่จะเรียนอยู่ที่บ้านได้ โดยที่ผู้ที่ทำการสอนนั้นอาจเป็นบุคคลในบ้านหรือบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีเวลาว่างมากกว่า หรือจะเนการจ้างครูมาสอนพิเศษแบบเฉพาะที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกัน โดยการเรียนการสอนแบบ Homeschool นั้น ในปัจจุบันอาจยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเสียเท่าไหร่ เพราะหลาย ๆ ครอบครัวมักเลือกที่จะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนกัน  อีกทั้งการเรียนแบบ Home School ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ๆ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการเรียนในลักษณะนี้ ถือเป็นการยืดหยุ่นให้เด็ก ๆ สามารถศึกษาเองได้ที่บ้าน โดยที่ในเรื่องของวิธีการเรียนและการสอนนั้น ผู้ปกครองสามารถจัดสรรได้ หรือหากมีครูมาสอนที่บ้านก็จะมีเวลาและตารางเรียนมาให้เช่นเดียวกัน โดยที่หากใครสนใจอยากให้ลูกเรียนแบบ Home School นั้น ก็สามารถไปติดต่อตามเขตที่อยู่อาศัยได้เลย และเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับวุฒิการศึกษาต่าง ๆ เหมือนกับคนที่เรียนในโรงเรียนเลยค่ะ  Home School มีกี่ประเภท  […]